Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Extraordinari - 22 de febrer de 2023

Tipus de convocatòria: Extraordinària

Data i hora: 22 de febrer de 2023 a les 16:00 hores

Lloc: Sala 1 d'Octubre

Accès Ple per Internet: Canal youtube Ajuntament

Documentació del Ple: Ple 22 de febrer 2023

Ordre del Dia:

A) Part resolutiva
1. Expedient 1372/2022. Aprovació modificació de crèdit núm. 3/2022 del
pressupost de l’exercici 2022, per mitjà de transferència de crèdit.
2. Expedient 229/2023. Modificació de l'ordenança fiscal número 18
reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua.
3. Expedient 1373/2022. Donar compte del tancament i liquidació exercici
2021