Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari - 27 de gener de 2023

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 27 de gener de 2023 a les 18:00 hores

Lloc: Sala 1 d'Octubre

Accès Ple per Internet: Canal youtube Ajuntament

Documentació del Ple: Ple 27 de gener 2023

Ordre del Dia:

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Expedient 1365/2022. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i l’Ajuntament de Ponts en matèria de Ciberseguretat.
3. Expedient 1367/2022. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de Ponts en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social per al període 2022-2025.
4. Expedient 1359/2022. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Agrupació de Defensa Forestal Mig Segre i l’Ajuntament de Ponts.
5. Expedient 1187/2022. Aprovació provisional de la imposició de contribucions especials del carrer les Eres.
6. Expedient 1373/2022. Aprovació de la baixa i modificació dels drets d'exercicis tancats.
7. Expedient 111/2023. Delegació a la Diputació de Lleida de la recaptació en via executiva de determinats ingressos de dret públic.

B) Activitat de control

8. Donar compte dels decrets d'alcaldia dels números 2022-406 a 2023-0039
9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local (22/2022, 23/2022 i 24/2022)

C) Precs i preguntes