Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Població en data 01/01/2020 - 2644 habitants.

Ponts

Codi
251728
Comarca
Noguera
Població
2.684
Superfície
30,52
Densitat
87,9
Altitud
363

Superfície (km²)

Municipi
30,52
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
87,9
Comarca
22,2
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
1.386
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
1.298
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
2.684
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
375
Comarca
5.558
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
1.721
Comarca
25.399
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
473
Comarca
6.847
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
115
Comarca
1.763
Catalunya
256.461

Població

Municipi
2.684
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
198
Comarca
2.886
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
924
Comarca
13.792
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
223
Comarca
3.267
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
41
Comarca
645
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
1.386
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
177
Comarca
2.672
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
797
Comarca
11.607
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
250
Comarca
3.580
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
74
Comarca
1.118
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
1.298
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.826
Comarca
28.462
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
178
Comarca
2.968
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
680
Comarca
8.137
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
2.684
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
2.072
Comarca
32.016
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
612
Comarca
7.551
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
2.684
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.040
Comarca
16.197
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
346
Comarca
4.393
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
1.386
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.032
Comarca
15.819
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
266
Comarca
3.158
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
1.298
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
56
Comarca
1.259
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
64
Comarca
1.294
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
120
Comarca
2.553
Catalunya
386.486

Població resident

Municipi
2.661
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Població estacional ETCA

Municipi
-143
Comarca
-1.026
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
2.518
Comarca
38.271
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
94,6
Comarca
97,4
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
435
Comarca
6.120
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
88,5
Comarca
74,8
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
10
Comarca
147
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
12
Comarca
121
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
22
Comarca
268
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
11
Comarca
244
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
15
Comarca
217
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
26
Comarca
461
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
9
Comarca
113
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
288
Comarca
3.990
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
306
Comarca
4.008
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
192
Comarca
3.042
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
168
Comarca
2.454
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
87
Comarca
1.404
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
1.041
Comarca
14.898
Catalunya
2.989.357

Llars d'una persona

Municipi
288
Comarca
3.990
Catalunya
762.624

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
63
Comarca
792
Catalunya
159.150

Llars de parelles sense fills

Municipi
174
Comarca
2.604
Catalunya
597.161

Llars de parelles amb fills

Municipi
297
Comarca
4.827
Catalunya
965.843

Llars monoparentals

Municipi
189
Comarca
2.235
Catalunya
430.471

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
27
Comarca
450
Catalunya
74.108

Llars

Municipi
1.044
Comarca
14.895
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-1
Comarca
14
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-3
Comarca
-34
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-4
Comarca
-20
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
104
Comarca
1.155
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
41
Comarca
542
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
17
Comarca
167
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
87
Comarca
988
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
104
Comarca
1.155
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-1,5
Comarca
-4,9
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
22,11
Comarca
15,06
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
17,62
Comarca
9,63
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
2.585
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
2.286
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
2.337
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
1.825
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.208
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
2.614
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
6
Comarca
81
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
3
Comarca
37
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
9
Comarca
68
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
1
Comarca
5
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
22
Comarca
329
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
42
Comarca
537
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
19,6
Comarca
18,1
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
38,8
Comarca
36,9
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
18,8
Comarca
20,3
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
22,8
Comarca
24,7
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.797
Comarca
27.376
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
78,6
Comarca
73,8
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.749
Comarca
26.783
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
59,1
Comarca
57,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.762
Comarca
26.799
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
75,6
Comarca
71
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.791
Comarca
27.255
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
77,8
Comarca
72,1
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
1.140
Comarca
16.470
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
138
Comarca
2.334
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
1.278
Comarca
18.804
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
966
Comarca
14.304
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
2.244
Comarca
33.108
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
630
Comarca
9.610
Catalunya
1.911.665

Dones

Municipi
485
Comarca
7.130
Catalunya
1.708.410

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
1.120
Comarca
16.740
Catalunya
3.620.080

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
1.200
Comarca
17.710
Catalunya
3.810.105

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
620
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
1.800
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
780
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
525
Comarca
5.085
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
655
Comarca
8.290
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
1.275
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
235
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
470
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
150
Comarca
1.780
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
255
Comarca
3.760
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
280
Comarca
3.100
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
240
Comarca
3.335
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
140
Comarca
1.855
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
655
Comarca
8.290
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
94
Comarca
1.324
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
726
Comarca
9.467
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
998,45
Comarca
983,71
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
322
Comarca
4.280
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
328
Comarca
4.110
Catalunya
795.474

Total

Municipi
650
Comarca
8.390
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
10,4
Comarca
188,8
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
10,7
Comarca
191,2
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
10,8
Comarca
138,6
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
64,3
Comarca
992,1
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
6,7
Comarca
165,2
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
102,9
Comarca
1.676
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
44,8
Comarca
739,8
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
58,1
Comarca
936,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
102,9
Comarca
1.676
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
1.043
Comarca
14.897
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
482
Comarca
8.241
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
1.525
Comarca
23.138
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
68,4
Comarca
64,4
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
711
Comarca
10.215
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
219
Comarca
3.057
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
114
Comarca
1.626
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
1.044
Comarca
14.898
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
21
Comarca
20,5
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
21
Comarca
690
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
105
Comarca
1.509
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
294
Comarca
4.302
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
258
Comarca
3.756
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
339
Comarca
4.350
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
21
Comarca
288
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
1.041
Comarca
14.898
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
82,5
Comarca
87,2
Catalunya
100

RFDB (milers €)

Municipi
40.431
Comarca
562.999
Catalunya
142.363.357

RFDB per habitant (euros)

Municipi
15.326
Comarca
14.381
Catalunya
18.356

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
83,5
Comarca
78,3
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
2.115
Comarca
33.333
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
40.302
Comarca
40.500
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
261
Comarca
320
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
21.704
Comarca
20.011
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.820
Comarca
5.354
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
872
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1
Comarca
4.179
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
873
Comarca
73.595
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
757
Comarca
49.567
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
3
Comarca
5.143
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
21
Comarca
3.050
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
51
Comarca
3.930
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
15
Comarca
5.384
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
23
Comarca
1.658
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
2
Comarca
405
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
252
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
14
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
872
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
54
Comarca
3.083
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
19
Comarca
833
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
0
Comarca
47.814
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
237
Comarca
27.137
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
3.327
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
48.343
Comarca
1.135.009
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
4.837.268
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.922
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
87
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
35
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
5
Comarca
25
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
155
Comarca
682
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
61
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
527
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
1.441
Comarca
22.340
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
200
Comarca
3.282
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
620
Comarca
7.212
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
285
Comarca
2.333
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
2.546
Comarca
35.167
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,32
Comarca
1,24
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
46,1
Comarca
42
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
5
Comarca
112
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
56,55
Comarca
7.542,27
Catalunya
3.823.878,74