Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alta nou suministre (Prova - Xavi)

Formulari per donar d'alta un nou sumistre de llum amb Ponts Comercialitzadora Municipal d'Energia Elètrica

Dóna't d'alta a Ponts Comercialitzadora Municipal d'Energia Elètrica per gaudir d'una energia elèctrica neta i econòmica. Empleni el següent formulari per iniciar el procés d'alta per al servei de llum elèctrica a Ponts Llum.

Documentació

 • Còpia del D.N.I./N.I.F. o N.I.E. del titular.
 • Còpia acreditativa de la titularitat de l’immoble.
 • Referència cadastral de l’immoble.
 • Compte corrent  per domiciliar les factures.
 • Adreça de correu electrònic.

Aquesta documentació li será sol·licitada un cop iniciat el procés.

Primera Ocupació:

En cas de ser una primera ocupació, s’ha de presentar també la següent documentació:

 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) segellat per les Entitats d’Inspecció i Control i/o pels Serveis d’Indústria.
 • Còpia de la cèdula d’habitabilitat o qualificació definitiva HP (habitatge protegit) o VPO (Vivienda de Protección Oficial)

No Primera Ocupació:

En cas de no ser una primera ocupació, la documentació que ha de presentar segons el cas:

Opció A: Fa menys d’1 any que el subministrament està donat de baixa:

 • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions de Baixa Tensió.
 • Cèdula d’habitabilitat en vigor.

Opció B: Fa més d’1 any que el subministrament està donat de baixa:

 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió segellat per l’entitat competent, o Acta d’Inspecció Tècnica realitzada per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable.

 • Cèdula d’habitabilitat en vigor.

Procediment:

Un cop rebut el seu missatge iniciarem el procés, posant-nos en contacte amb vostè(és) en el cas que fos necessari.

Ajuda:

Tota la documentació entregada està sotmesa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades.